Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovače sú zložené grafické objekty, ktoré slúžia na zobrazovanie hodnôt objektov systému D2000.


V súčasnej verzii procesu D2000 GrEditor sú k dispozícii tieto typy zobrazovačov:Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.