Účelom tejto kapitoly je popísať hlavné myšlienky, použité v architektúre jednotlivých modulov aplikácie, aby bolo možné sa v nich lepšie orientovať.

1 Comment

Write a comment...