Page tree
Title: Lokálne premenné (Event Script Language (ESL))  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/K4cHAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V12 Dokumentácia (51)
    Page: HI_GetMetadataMulti
    Page: HI_RefreshData
    Page: SQL_PREPARE
    Page: Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst
    Page: GETCOLTIME
    Page: TRANSROWTOCOL
    Page: HI_From_Clipboard
    Page: MD5
    Page: SET WITH
    Page: GETARCHROW
    Page: SQL_BINDIN
    Page: COPYCOL
    Page: Vytvorenie skriptu k schéme/eventu
    Page: DB_UPDATE
    Page: WAIT
    Page: TRANSCOLTOROW
    Page: Priradenie
    Page: COPYCOLIDX
    Page: SET AS [DIRECT]
    Page: Pojmy
    Page: Parametrizácia SQL príkazov a výrazov
    Page: EXPORT_CSV
    Page: SQL_EXEC_PROC
    Page: DELETE
    Page: HI_OpenRow
    Page: HI_GetColumnsProperties
    Page: COPYSTRUCT
    Page: GETARCHCOL
    Page: DB_READ
    Page: Štruktúra skriptu
    Page: SetLocalItemValue
    Page: Browser (Zobrazovače)
    Page: Identifikátory v ESL
    Page: Krokovanie
    Page: SORT
    Page: Operandy
    Page: SETCOLTIME
    Page: CALCSTATFUNCARR
    Page: HIS Server
    Page: SET BIND
    Page: Ladenie skriptu
    Page: Konfigurácia výberového filtra v dialógovom okne
    Page: GETARCHSTRUCT
    Page: Prístup k dátam
    Page: Preddefinované lokálne premenné
    Page: GetLocalItemValue
    Page: GetRecordStructHBJ
    Page: EVENT
    Page: SQL_SELECT
    Page: Zverejnené (PUBLIC) lokálne premenné
    Page: DB_DELETE
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
D2000 V12 Dokumentácia (15)     Page: Podporované kódovania znakov
    Page: Priradenie
    Page: Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst
    Page: WAIT
    Page: Štruktúrovaná premenná
    Page: SET AS [DIRECT]
    Page: Konfigurácia objektov použitých v príkladoch pre ESL 
    Page: REDIM
    Page: SET WITH
    Page: Definícia štruktúry
    Page: Polia hodnôt
    Page: Základné atribúty objektov
    Page: Akcie v skripte
    Page: SET BIND
    Page: PROCEDURE