Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

adresácia D2000 objektov: numerické ID (HOBJ objektu, vo vetve D2000) alebo textové (meno objektu, vo vetve D2000N). 

typy hodnôt na strane D2000 OPC UA servera:

...