Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
td
td
Full Debug
Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb. -NO

Anchor
rc
rc
Retry Count

Maximálny počet opakovaní výzvy. -2
Anchor
rt
rt
Retry Timeout
Časový limit pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď.s.ms0,1
Anchor
wft
wft
Wait First Timeout
Časový limit medzi poslaním výzvy a prvým čítaním odpovede.s.ms0,1
Anchor
wt
wt
Wait Timeout
Časový limit medzi čítaniami odpovede.s.ms0,1
Anchor
mwr
mwr
Max. Wait Retry
Maximálny počet opakovaní čítania odpovede.-6

...