Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Protokol podporuje čítanie/zápis údajov z riadiacich staníc lubrikačných nádržiek ALYA.
Od júla 2015 je podporená sada meraných bodov pre čítanie/zápis údajov z linky Manex - viď Tabuľka č. 4.
Od januára 2023 je podporená TCP/IP-TCP linka pre čítanie údajov z Big-bag váhy riadenej elektronikou 3BR.

Anchor
komunikacna_linka
komunikacna_linka
Konfigurácia komunikačnej linky

...

Adresa meraného bodu je skratka mnemonického názvu I/O objektu. Zoznam objektov s popisom je v nasledovnej tabuľke (nie každé zariadenie podporuje všetky objekty):

Tab. č. 2

AdresaPopisTyp hodnotyRead/Write
AVAktuálna váha [kg]AiR
BVBrutto váha [kg]AiR
NVNetto váha [kg]AiR
CVCelková váha [kg]AiR
EVError váha [kg]AiR
HIHavarijné minimum [kg]Ai, AoR/W
HAHavarijné maximum [kg]Ai, AoR/W
PNPrevádzkové minimum [kg]Ai, AoR/W
PXPrevádzkové maximum [kg]Ai, AoR/W
SPStav napúšťania (TRUE - napúšťanie, FALSE - vypúšťanie)DiR
ENČíslo chyby (error number) - viď tab. č. 3AiR
WSWrite to serial EEPROM (všetky zmeny Ao hodnôt sa musia zapísať do EEPROM pamäti, inak sa stratia pri najbližšom vynulovaní)DoW
RTReset (vyvolá vynulovanie riadiacej staničky)DoW

...