Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ver. 1.0 - 21. august 2001 - Vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 15. júl 2015 - Podpora linky Manex.
  • Ver. 1.2 – 25. január 2023 – podpora linky TCP/IP-TCP

Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...