Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ver. 1.0 – 8. júla 2015 – Vytvorenie dokumentu
  • Ver. 1.1 – 25. január 2023 – podpora linky TCP/IP-TCP
Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...