Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ak je nakonfigurovaný Cieľový stĺpec štruktúry, tak sa do príslušných položiek ukladajú prijaté hodnoty od adresy nakonfigurovanej na meranom bode a vyššie (napr. objekty s adresami 10, 11, 12 ... podľa počtu riadkov cieľovej štruktúry).

...