Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

D2000 Online referenčná príručka Konfigurácia systému D2000 V12V22.00 je určená predovšetkým konfigurátorom systému D2000. Poskytuje podrobné informácie o konfigurácii objektov jednotlivých typov prostredníctvom Online systémového konfigurátora D2000 CNF.

...