Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Microsoft Office 2003 alebo vyšší (nie je súčasťou licencie systémov D2000)


Anchor
pozn
pozn
*Poznámka: Inštalácia databázového systému Sybase na operačnom systéme Windows od verzie 8 (teda aj 8.1) vyžaduje .Net Framework verzie 2.0, ktorý nie je štandardne v týchto verziách Windows povolený. Pred inštaláciou Systému D2000 s databázovým systémom Sybase je preto potrebné .Net Framework povoliť podľa nasledovného návodu: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443%28v=vs.110%29.aspx

Info
titleSúvisiace stránky:

Inštalácia systému D2000

...