Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Protokol ICOM Voice Recorder je určený na nahrávanie digitálnej zvukovej komunikácie repeatrov ICOM (vo formáte AMBE2+). Zo strany ICOM je nahrávanie podporené pre repeatre UC-FR5300 v multisite trunking mode, s firmware Revision 1.50 (NXDN)Beta.

V konfigurácii system master repeatra v nastaveniach v sekcii "Recording" je nutné nakonfigurovať "Recording Server IP Address" na adresu počítača s D2000 KOM procesom a "Recording Server Port" na číslo UDP portu, kde bude D2000 KOM proces počúvať. Následne všetky repeatre začnú posielať kópie UDP paketov so zvukom aj na zadanú adresu a port.

...