Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %WeekOfYearStartTime


Funkcia
Funkcia vracia začiatočný čas týždňa daného argumentmi funkcie.


Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
TIME %WeekOfYearStartTime(
   INT in rok,
   INT in tyzden,
   TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()
 )


Parametre


rokParameter udávajúci rok.
tyzdenPoradové číslo týždňa (týždeň sa začína pondelkom). Poradové číslo týždňa vracia funkcia %WeekOfYear.
timeZone

Include Page
timeZone
timeZone


Príklad


Code Block
languageesl
themeRDark
  %WeekOfYearStartTime(2021, 1)   ; výsledkom je abs. čas, určujúci začiatok 1. týždňa v roku 2021, teda 04.01.2021 


Poznámka

Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom sú aspoň 4 dni z tohto kalendárneho roka.