Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Postup pre ladenie OEM protokolov na platformách Linux/RaspberryPI

 • Vypnite autoštart KOM procesu (v konfigurácii procesu pomocou CNF) a vypnite KOM proces (pomocou Sysconsole)

 • Upravte Makefile pre OEM protokol a pridajte doň flag "-g", aby kompilátor zahrnul ladiace informácie. Príklad: zmena z
  CFLAGS= -I ../h
  na
  CFLAGS=-g -I ../h

 • Prekompilujte OEM protokol a nakopírujte výslednú knižnicu do adresára protdll:
  cd /home/d2000/oem 
  rm template.o template.so

  make
  cp template.so /opt/d2000/protdll/oem_prot11.so

 • V adresári, v ktorom sú zdrojové kódy OEM protokolu, naštartujte debugger a nastavte breakpoint na konkrétny riadok/riadky v OEM protokole (napr. v rámci procedúry Init alebo ReadAllPoints)
  Potvrďte "y", že chcete aktivovať breakpoint pri natiahnutí budúcich zdieľaných knižníc.
  cd /home/d2000/oem
  gdb /opt/d2000/bin/kom

  (gdb) break template.c:73
  No symbol table is loaded. Use the "file" command.
  Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) y

 • Spustite KOM proces (parameter /F0 slúži na vypnutie watchdogov)
  run /F0

 • Debugger sa zastaví na príslušnom riadku zdrojového riadku OEM protokolu:
  [Switching to Thread 0x72f161a0 (LWP 3369)]
  Thread 14 "S204b" hit Breakpoint 1, ReadAllPoints (St=0x75847580)
  at template.c:73
  73 template.c: Permission denied.
  (gdb) bt
  #0 ReadAllPoints (St=0x75847580) at template.c:73
  #1 0x00eb00b0 in ?? ()
  #2 0x006ae364 in ?? ()
  Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

 • Pokračujte v ladení pomocou štandardných príkazov debuggera gdb.


Info
titleSúvisiace stránky:

D2000 KomAPI
D2000 KomAPI - popis rozhrania
D2000 KomAPI - popis štruktúr
D2000 KomAPI - popis funkcií
D2000 KomAPI - popis callback funkcií

...