Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

podpora protokolu opc.tcp://

podpora viacerých paralelne pripojených OPC UA klientov (multiserver)

podpora identít:

  • ANONYMOUS
  • meno:heslo

...

Konfiguráciu OPC UA Server číta zo súboru. Cestu ku konfiguračnému súboru je nutné špecifikovať štartovacím parametrom --cfg=<cesta_ku_konfiguracnemu_suboru>, napríklad "opcuaserver.exe --cfg=c:\D2000\D2000_APP\application1\opcuaserver\opcuaserver.conf". Vzorový konfiguračný súbor sa nachádza v programovom adresári v podadresári Templates\opcuaserver\opcuaserver.conf.in (resp. .sys\templates\opcuaserver\opcuaserver.conf.in na Linuxe). V tomto súbore sú niektoré parametre už predvyplnené, je nutné nastaviť aspoň parameter pki_dir a vytvoriť adresárovú štruktúru pre PKI.

V súbore je možné špecifikovať nasledujúce parametre:

ParameterHodnota
application_namemeno aplikácie
application_uriURI aplikácie
pki_dirplná cesta k adresáru PKI štruktúry (napríklad 'c:\D2000\D2000_APP\application1\opcuaserver\pki')
tcp_config.hostadresa sieťového adaptéra na ktorom OPC UA server príjma spojenia (0.0.0.0 pre všetky sieťové adaptéry)
tcp_config.portport na ktorom OPC UA server príjma spojenia
user_tokenszoznam nakonfigurovaných používateľov, pod ktorými sa možu prihlasovať OPC UA klienti
endpointszoznam prístupových bodov OPC UA servera

...