Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na ďalšej stránke rozšírených nastavení DSN archívu je pre správne fungovanie archívu potrebné nastaviť Level of rollback on errors na Transaction a zapnúť Server side prepare:

Image Removed Image Added


Info
titleSúvisiace stránky:

Podpora PostgreSQL v systéme D2000

Databázy systému D2000

...