Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Takto spustené procesy D2000 KOM sa pripájajú na HOT Server. Aktívny je iba jeden z nich a pasívny sa chová ako pripojený k STANDBY Serveru. Po výpadku aktuálneho Servera alebo po jeho prepnutí sa snažia pripojiť na nový HOT Server. Po výpadku všetkých Serverov zostanú KOMy v takom stave, aké boli tesne pred výpadkom (jeden zostane HOTaktívny, druhý resp. ostatné STANDBYpasívny).
Problémom môže byť, ak vypadne aj HOT proces D2000 KOM (druhý proces D2000 KOM o tom nevie a zostane STANDBY pasívny až do pripojenia sa k serveru).
Problémom je aj nábeh procesu D2000 KOM, keď neexistuje žiaden Server - proces D2000 KOM automaticky prejde do stavu HOTaktívny, ako bolo spomenuté vyššie.

Info
titleSúvisiace stránky:

KOM Archív - vlastnosti