Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V každom adresnom priestore daného typu registra je nezávislá adresácia s veľkosťou adresy 2 bajty, to znamená fyzicky adresy od 0 do 65535.

Meraný bod s adresou, ktorá sa začína %IGNORE, bude ignorovaný.

Tvar adresy meraného bodu:
Tvar adresy je [I|U|L|Ll|S|Sl|f|F|C|D]Fn.Address[.BitNr] kde:

...