Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Špeciálny meraný bod s adresou "$SW" nadobúda hodnotu stavového slova profilu.

Pozn: ak je požadované, aby D2000 KOM proces posielal všetky hodnoty zo súboru (aj opakujúce sa), je nutné nastaviť parameter Nová hodnota pri zmene času v záložke Filter.

Príklad súboru

...

[HEADER]
PROT = 0
ZNR1 = 00359487
TIME = 10:02:05
DATE = 22.10.04

[PDATA]
/EMH4\@01QJKB0660L0C1
0.0.0(00359487)
0.0.1(00359487)
0.9.1(100208)
0.9.2(041022)
F.F(00000000)
P.01(041022094500)(00000000)(15)(4)(1.5)(MW)(2.5)(MW)(3.5)(Mvar)(4.5)(Mvar)
(00.000)(00.000)(00.000)(00.000)
(00.000)(00.000)(00.000)(00.000)
!

...