Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

Anchor
ts
ts
TS

TCP ServerNa linke TCP/IP-TCP aktivuje serverový mód. V tomto móde počúva D2000 KOM proces na pripojenie klienta. Po pripojení s klientom komunikuje (t.j. je to single-server implementácia obsluhujúca jediného klienta). Po odpojení klienta D2000 KOM proces opätovne počúva.-False

Anchor
rwt
rwt
RT

Read Wait TimeoutČakanie medzi jednotlivými čítaniami dát z komunikácie. Pokiaľ uplynie tento timeout a neboli počas neho načítané žiadne dáta, ale predtým nejaké dáta načítané boli, tak sa tieto dáta zverejnia ako hodnota vstupného meraného bodu IN.
Pokiaľ počas timeoutu prídu dáta z komunikácie, sú pridávané do buffra, kým nedôjde k timeoutu alebo sa buffer nenaplní (viď parameter Read Size). Ak je nastavený parameter Log Each Read, dáta sú zverejňované ihneď bez ohľadu na hodnotu parametra Read Wait Timeout.
sec.mss1.000

Anchor
ce
ce
CE

Character Encoding

Spôsob kódovania/dekódovania textu pri zápise/čítaní. Implementované sú :

  • UTF-8
  • ISO_8859_1
  • Windows_1250
  • Windows_1251
  • Windows_1252
  • KZ_1048

Pozn: mód ISO_8859_1 je vhodný na prenos 8-bitových ASCII znakov a implementáciu binárnych protokolov.
Pozn: ak sú načítané neplatné dáta (napr. pre kódovanie UTF-8), vstupný meraný bod bude zneplatnený.

-ISO_8859_1
Anchor
rs
rs
RS
Read SizeMaximálna veľkosť (v bajtoch) vstupných dát. Dlhšie dáta budú zverejnené na viac krát.-1024
Anchor
le
le
LE
Log Each ReadAk je parameter nastavený na True, dáta sú po načítaní zverejňované ihneď bez ohľadu na hodnotu parametra Read Wait Timeout.-False
Anchor
lf
lf
LF
Log FormatFormát výpisov dát v trace logoch: "0 - Hexa log" alebo "1 - Text log".
Nastavenie formátu umožňuje sprehľadniť log komunikácie podľa toho, či je konkrétny protokol textový alebo binárny a je lepšie ho vypisovať v textovom alebo hexadecimálnom formáte.
-0 - Hexa log
Anchor
sl
sl
SL
Single LogNastavenie parametra na hodnotu True spôsobí, že na redundantných linkách budú všetky logovacie výpisy v jedinom súbore.
Hodnota False znamená, že sa vytvárajú dva súbory pre primárnu/sekundárnu linku (Serial Line Redundant, SerialOverUDP Line Redundant, TCP/IP-TCP Redundant), resp. štyri súbory pre primárnu/sekundárnu linku systému A/B (Serial System&Line Redundant, SerialOverUDP System&Line Redundant).
-False

...