Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: oprava parametra

Funkcia pre vytvorenie cache daného typu a veľkosti. Parametrom maxSize sa definuje maximálna veľkosť cache. V prípade zadaného čísla v intervale (0, 100> je veľkosť cache vypočítaná ako dané percento z 1GiB, maximálne však 200MiB. Číslom väčším ako 100 sa priamo určuje veľkosť cache v bajtoch.

...

Code Block
languageesl
themeConfluence
%EDA_CreateCache(
   INT in _cacheType,
   INT in _maxSize,
   INT inout _handleOutcacheId,
   INT out _errorCode
 );

Parametre

...


ParameterDátový typTypPopis
 1cacheTypeINTINTyp vytváranej cache (0 - Read, 1 - Write Back, 2 - Write Through).
 2maxSizeINTINMaximálna veľkosť cache určená ako percentuálny podiel z 1GiB alebo priamo v bajtoch.
 3cacheIdINTOUTIdentifikátor vytvorenej cache.
 4errorCodeINTOUTChybový (návratový) kód.


Info
titleSúvisiace stránky:

EDA cache
Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií

...