Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klient proces pri pripájaní sa do RDS musí autonómne nájsť HS a pripojiť sa k nemu. Tomuto účelu slúžia dva parametre slúži parameter /RD alebo /RF.

Pripojenie pomocou /RD je možné vtedy, ak je na sieťovej vrstve prístupná služba IP multicast.

Pripojenie pomocou /RF je potrebné použiť vtedy, ak je na sieťovej vrstve nie je prístupná služba IP multicast.


ParameterVýznam parametra
/RDmenoRDSParameter nahrádza parameter /S, ktorý priamo určoval meno počítača (IP adresu) kde bežal príslušný server. Ak je zadaný parameter /RD, za ktorým nasleduje meno RDS, klient prostredníctvom služby MULTICAST zistí, ktorý z bežiacich serverov je HS a prihlásenie realizuje na tento. Je potrebné, aby všetky servery boli dosiahnuteľné prostredníctvom služby MULTICAST. Parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\IPMask je potrebné vyplniť.
/RFmenoRDSTento parameter je použitý namiesto parametra /RD ak servery RDS nie sú prístupné službou MULTICAST. Potom proces prehliada tabuľku*, v ktorej sú vymenované všetky servery pripojené do RDS a „pokusným“ pripájaním overuje ktorý je v stave HS.

...