Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dôvodom je, aby už pred pripojením sa k aplikačnému serveru vedel názov aplikácie a načítal parametre TLS z registrov (viď bod 3).
Alternatívou je nastavenie parametra DefaultApplication v registry.


Klient pripájajúci sa na server s použitím TLS to vypíše do logu. Ak je vyžadované aj overenie certifikátu a certifikát je korektne overený, v logu je slovo VERIFIED:

[2022-09-23 07:48:11.289]I CLIENT - Connecting to D2000 Server [localhost] TCP/IP|TLS...
[2022-09-23 07:48:11.348]I CLIENT - Connection established to D2000 Kernel V22.00.074 s380 [TCP/IP localhost:3119][TLSv1.3 VERIFIED]. ConnectionSqId = 1

Kernel pripájajúci klienta cez TLS takisto túto informáciu zapíše do logu:

[2022-09-23 07:48:10.598]I BACKEND - RegistrateProces request from DispPC.HIP V22.00.074 s380 [TCP/IP 127.0.0.1:50481][TLSv1.3]. ClientName: DispPC.HIP
[2022-09-23 07:48:10.600]I SERVER - RegistrateProces OK. ClientName: DispPC.HIP Id: 7652 ComputerName: PC1PHUM1v SAS: 0


Info
titleVýmena kľúčov a certifikátov

D2000 Server načítava konfiguráciu TLS pri každom pripájaní klienta, takže je možné zmeniť počas behu D2000 Servera konfiguráciu (včítane výmeny súborov s certifikátom a so súkromným kľúčom) bez reštartu D2000 Servera.

...