Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deklarácia lokálnych premenných a existujúce objekty:

 

recObjobjekt typu Definícia štruktúry
 

ROobjekt typu Štruktúrovaná premenná
ALIAS_aALIAS (netypový)
ALIAS (recObj)_rAALIAS (typový)
RECORD (recObj)_rlokálna premenná typu RECORD
 

OIpoložka štruktúry typu referencia na objekt


Anchor
set_with
set_with
Prípustné kombinácie (SET WITH)

IdentDst/identSrc_arOrO^OIrO[i]rO[i]^OI_rA_rA^OI_rA[i]_rA[i]^OI_r_r^OI_r[i]_r[i]^OIobj
_a
              


rO
 

´   ´   ´    rO^OI              


rO^OI

rO[i]
   ´   ´   ´  
rO[i]^OI
              


_rA
 _rA^OI              

´   ´   ´    


_rA^OI

_rA[i]
   ´   ´   ´  
_rA[i]^OI
              


_r
 

´   ´   ´    


_r^OI
              


_r[i]
   ´   ´   ´  
_r[i]^OI
        
      


Anchor
set_as
set_as
Prípustné kombinácie (SET AS)

IdentDst/identSrc_arOrO^OIrO[i]rO[i]^OI_rA_rA^OI_rA[i]_rA[i]^OI_r_r^OI_r[i]_r[i]^OIobj
_a
´
´
´
 

´
´
´

 ´

´ ´ ´

rO - celý obsah
  

´   ´   ´   


rO^OI [1]
´
´
´
 

´
´
´

 

´ ´ ´´

rO[i]
   ´   ´   ´  
rO[i]^OI
´
´
´
 

´
´
´

 

´ ´ ´´

_rA - nasmerovanie
 ´   ´        
_rA^OI [1]
´
´
´
 

´
´
´

 

´ ´ ´´

_rA[0] - celý obsah
 

´   ´   ´    _rA[i]
   ´   ´   ´  
_rA[i]^OI
´
´
´
 

´
´
´

 

´ ´ ´´

_r - celý obsah
 

´   ´   ´    


_r^OI [1]
´
´
´
 

´
´
´

 

´ ´ ´´

_r[i]
   ´   ´   ´  
_r[i]^OI
´
´
´
 

´
´
´

 

´

 ´ ´´

 

´


 - označenie prípustnej kombinácie


Info
titleSúvisiace stránky:

Lokálne premenné v skripte

...