Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Základné kombinácie kláves:

  Kombinácia klávesAkcia
  CTRL+F1Zobrazenie kompletného zoznamu akcií spolu s klávesovými skratkami
  F1Zobrazenie nápovedy editora, ak sa kurzor nachádza na názve funkcii, zobrazí sa nápoveda pre danú funkciu


  CTRL+SPACEAktivovať návrh
  CTRL+SHIFT+SPACEAktivovať tipy k parametrom procedúry a funkcie


  CTRL+K CTRL+CPridanie komentára na akutálny riadok
  CTRL+K CTRL+UOdstránenie komentára z aktuálneho riadku
  CTRL+/Pridanie/odstránenie komentára z aktuálneho riadku
  SHIFT+ALT+APridanie/odstránenie komentára z aktuálneho výberu


  CTRL+F2Premenovanie všetkých výskytov
  F2Premenovanie symbolu vrámci jeho platnosti


  CTRL+FVyhľadávanie v skripte
  ENTERNájsť ďalší výskyt
  SHIFT+ENTERNájst predchádzajúci výskyt


  SHIFT+ALT+FFormátovanie celého skriptu
  CTRL+K CTRL+FFormátovanie vybranej oblasti


  CTRL+F12Ísť na definíciu
  CTRL+GÍsť na riadok
  ALT+F8Ísť na ďalší problém
  SHIFT+ALT+F8Ísť na predchádzajúci problém
  SHIFT+F12Ísť na referencie
  CTRL+SHIFT+OÍsť na symbol - zobrazí možnosť prejsť na funkcie, premenné, parametre definované v skripte


  CTRL+SHIFT+F8Skontrolovanie syntaxe skriptu
  CTRL+F8Skompilovanie skript
  CTRL+SSkompilovanie a uloženie skiptu
  CTRL+1Otvorenie zoznamu objektov systému D2000.
  CTRL+2Otvorenie zoznamu preddefinovaných konštánt.
  CTRL+3Otvorenie zoznamu funkcií.
  CTRL+4Otvorenie zoznamu akcií.
  CTRL+5Otvorenie zoznamu lokálnych premenných.
  CTRL+6Otvorenie zoznamu atribútov hodnoty objektu alebo lokálnej premennej.
  F2Uloženie skriptu do súboru
  F8Prepnutie do ladiaceho režimu


...