Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Zobrazovanie historických údajov formou grafov (prostredníctvom D2000 HI)
  • Tlačenie protokolov, reportov a zostáv (prostredníctvom D2000 WorkBook)
  • Štatistické vyhodnocovanie (štatistické a vypočítané archívy)
  • Čítanie a zapisovanie z/do archívu, prepočet štatistík a výpočty na požiadanie zo skriptu
  • Export údajov do iných systémov zo skriptu
  • Poskytovanie údajov pre rôzne rozhrania (D2000 Java API, D2000 ObjAPI, D2000 ODBC Driver, D2000 VBApi)

Proces Archív nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

...