Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • chybná syntax pre utilitu chparent / chparent_exe
 • nie je možné otvoriť databázu
 • hlásená databázová chyba
 • nový rodič v konfigurácii neexistuje
 • maskám nevyhovuje ani jeden objekt
 • niektorý z objektov nemôže mať nastavený rodič daného typu

Správanie sa v redundancii

...

Utilita chparent nemení čas zmeny konfigurácie objektov (ModifyTime). Preto ani utilita cfgsynchro nezosynchronizuje takéto zmeny v redundantnom systéme a je nutné upraviť všetky konfiguračné databázy v redundantnom systéme, nielen iba jednu (prípadne použiť export/import konfiguračnej databázy). Možný scenár pre bezvýpadkovú zmenu rodiča v redundantnom systéme je tento:

 1. vypnutie standby (SBS) servera
 2. zmena rodiča objektov v konfiguračnej databáze SBS servera
 3. spustenie SBS servera 
 4. pripojenie sa ku SBS serveru nástrojom CNF a kontrola správnosti zmien rodiča
 5. prehodenie redundancie - SBS server s upravenou konfiguráciu sa stane novým HOT serverom
 6. zmena rodiča objektov v konfiguračnej databáze bývalého HOT servera


Info
titleSúvisiace stránky:

Utility systému D2000

...