Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Komunikačný protokol: KNX Protocol.
 • Adresa stanice:
  • GROUP - Merané body na stanici s adresou GROUP budú dostávať všetky hodnoty typu Group address z komunikácie.
  • area.line.device - Adresa konkrétneho KNX zariadenia (napr. 1.3.99), kde area je 0..15, line je 0..15, device je 0..255. Merané body na stanici s konkrétnou adresou budú dostávať hodnoty iba pokiaľ boli prijaté od KNX zariadenia s touto adresou.

Poznámka: je možné na konfigurovať niekoľko staníc s tou istou adresouou (s konkrétnou adresou alebo s adresou GROUP) napr. kvôli nastaveniu rôznych časových parametrov pre vyčítavanie jednotlivých meraných bodov.

Parametre protokolu stanice

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Anchor
rga
rga
Read Group Addresses

Spôsob explicitného čítania meraných bodov typu Group address:

 • Never - merané body nie sú nikdy čítané explicitne, zberajú sa iba spontánne propagované prijaté hodnoty
 • Once - merané body sú čítané explicitne iba po štarte (prípadne po reštarte) komunikácie
 • Always - merané body sú čítané explicitne iba v rámci každého čítacieho cyklu (podľa nastavenia časových parametrov stanice)
Never
Once
Always
Once

Anchor
rgp
rgp
Read Group Priority

Priorita čítania použitá pri explicitnom čítaní meraných bodov typu Group address:

 • System (0)
 • High (1)
 • Alarm (2)
 • Low (3)
-Low

Anchor
rgt
rgt
Read Group Timeout

Timeout na odpoveď pri explicitnom čítaní meraných bodov typu Group address. Povolené hodnoty sú 0-60000 ms.
Hodnota 0 znamená defaultný timeout definovaný KNX ovládačom.

ms0

...