Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %HI_SetPictureIcon


Funkcia
Funkcia nastaví ikonu v hlavičke okna procesu HI


Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
%HI_SetPictureIcon(
   HBJ in icon
 )


 
Parametre


iconIkona ktorá bude použitá v v hlavičke okna procesu HI


Poznámka

Ikona v hlavičke schémy bude nahradená zakadou ikonou. Ak sa namiesto odkazu na ikonu mapu zadá nulové ID alebo odkaz na objekt ktorý nie je ikona, ostanie mieto vyhradené pre ikonu prázdne.

Príklady


Code Block
languageesl
themeRDark
%HI_SetPictureIcon(NICE_ICO.ico\HBJ)


%HI_SetPictureIcon(0)