Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Protokol je implementáciou protokolu "SIMATIC 3964R" systému Control Web a vznikol kvôli uľahčeniu náhrady Control Web aplikácii aplikácié technológiou D2000.

Tento protokol na linkovej vrstve implementuje protokol Siemens SIMATIC 3964R a používa ho na čítanie z PLC a zápis do PLC. Protokol podporuje iba adresáciu datablokov (DB) 0-255.

...