Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel aktívnych alarmov, prvý alarm je neaktívny ale stále vyžadujúci potvrdenie, druhý je kvitovaný ale stále aktívny, zvyšné alarmy sú aktívne nekvitované.


V lavej časti aktívnych alarmov sa nachádza filter skrývateľný cez tlačidlo Image Added nad tabuľkou. Filter obsahuje strom alarmových logických skupín so zobrazením počtu alarmov ktoré neboli kvitované (aktívnych aj neaktívnych) v danej alarmovej skupine. Po presunutí kurzora nad toto číslo sa zobrazí podrobnejšia štatistika s nekvitovanými ale aj kvitovanými alarmami. Po kliknutí na danú alarmovú skupinu sa v tabuľke automaticky  vyfiltrujú iba iba alarmy ktoré do danej skupiny prislúchajú. Cez tlačidlo Ctrl je možne vybrať viac alarmových skupín naraz.

Image Added