Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vizualizácia alarmovej sirény

Farba komponentu je nastavená podľa kombinácie hodnôt parametrov (_Alarm, _Warming), podľa definície v zobrazovacej palete.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Alarm

  • Typ Boolean
  • Hodnota parametra nastaví farbu signalizačného prvku podľa definície v zobrazovacej palete

_Warning

  • Typ Boolean
  • Hodnota parametra nastaví farbu signalizačného prvku podľa definície v zobrazovacej palete


V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value = TRUE, bez zadania parametra _ColorID

Variant
Alarmová siréna 
ľavá

S.com.ipesoft.lib.Siren_DI.V5.0.L
Alarmová siréna pravá

S.com.ipesoft.lib.Siren_DI.V5.0.R
Alarmová siréna vertikálna

S.com.ipesoft.lib.Detector_DI.V5.0.V


  


Prezentácia komponentu podľa možných kombinácii hodnôt parametrov _Alarm a _Warning 

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):_Alarm=False
_Warning=False
_Alarm=False
_Warning=True
_Alarm=True
_Warning=False
_Alarm=True
_Warning=True
_Alarm=Invalid
_Warning=Invalid
 Alarmová siréna 
ľavá

Alarmová siréna pravá

Alarmová siréna vertikálna
Info
titleSúvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov