Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

meno:  SystemD2000

heslo:  SystemD2000NotePoznámka:
Použite toto meno a heslo pre prihlásenie do procesu D2000 CNF, ktorý slúži na správu užívateľov a prístupových práv. Aby ste zamedzili neautorizovanému prístupu, odporúčame zmeniť heslo k tomutu kontu, prípadne vytvoriť nové administrátorské konto a konto SystemD2000 zmazať.

Info
titleRelated pagesSúvisiace stránky:

Užívatelia a prístupové práva v systéme

...