Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Protokol podporuje čítanie údajov z koncentrátora Remia KME. Interné číslo REMIA protokolu je 206.

Podporované je vyčítavanie aktuálnych hodnôt, 1 a 15 minútových archívov meraní z elektromerov, ktoré KME získava:

 • IEC komunikáciou
 • meraním impulzov

Podporované je aj vyčítavanie aktuálnych hodnôt binárnych hodnôt a hodnôt 16-bitových počítadiel (countrov).

Anchor
komunikacna_linka
komunikacna_linka
Konfigurácia komunikačnej linky

...

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
wt
wt
WT
Wait TimeoutTimeout na prijatie odpovede, prípadne jedného jej fragmentu.s.ms1.5 s

Anchor
fa
fa
FA

Fragmented answer is expectedOdpoveď môže pozostávať z niekoľkých UDP paketov (fragmentov).-False

Anchor
adoi
adoi
ADOI

Actual Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o aktuálnych hodnotách (analógoch). Hodnota 0 vypína čítanie aktuálnych hodnôt ako aj ich 1 a 15-minútových archívov.-8

Anchor
a15oi
a15oi
A15OI

15min Archive Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o 15-minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie 15-minútových hodnôt.-5

Anchor
a1oi
a1oi
A1OI

1min Archive Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie minútových hodnôt.-9

Anchor
abii
abii
ABII

Binary data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o binárnych hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie binárnych  hodnôt.-0

Anchor
emnr
emnr
EMNR

Number of EMsPočet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z merania impulzov (okamžitý stav číselníka, okamžitý výkon, priemerný výkon od začiatku aktuálneho časového intervalu, platnosť dát elektromera) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a ktorých historické dáta 1 a 15-minútoviek (stav číselníka na konci periódy, priemerný výkon za periódu) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-41

Anchor
einr
einr
EINR

Number of EIsPočet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z IEC komunikácie (okamžitá hodnota číselníka, čísla posledných 3 kumulácií, hodnoty číselníkov pri posledných 3 kumuláciách) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a ID a historické dáta (číslo poslednej kumulácie, hodnota číselníka pri poslednej kumulácii) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-6

Anchor
eivr
eivr
EIVR

Number of values in EIPočet meraní (1-255) v sekcii EI (dáta z IEC komunikácie) v odpovedi na čítanie objektov Actual Data Object ID1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-16

Anchor
wcnr
wcnr
WCNR

Number of word countersPočet 16-bitových počítadiel (0-255), ktorých hodnoty sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID.-0

Anchor
pbd
pbd
PBD

Debug Packet Binary ContentsZapnutie rozšíreného ladenia s výpisom posielaných a prijímaných binárnych dát.YES/NOYES

Anchor
full_debug
full_debug
FULL_DEBUG

Debug ValuesZapnutie rozšíreného ladenia s výpisom hodnôt meraných bodov.YES/NONO

...

Pre elektromery v štruktúre EI -  t.j. elektromery získané IEC komunikáciou - má tvar EI.EiNr.EiInd.EiParam  kde:

 • EiNr - číslo elektromera v štruktúre EI (1..255). Celkový počet elektromerov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of EIs.
 • EiInd - index merania vramci elektromera struktury EI (1..255). Celkový počet meraní pre jeden elektromer, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of values in EI.
 • EiParam - parameter merania: AV|AV1|AV15|N|N1|N15|VN|1N|1V|2N|2V|3N|3V
  • AV - Okamžitá hodnota číselníka [kWh, kVArh]
  • AV1 - Okamžitý stav číselníka na konci 1-minútovky
  • AV15 - Okamžitý stav číselníka na konci štvrťhodiny
  • N - Číslo poslednej kumulácie
  • N1 - Číslo poslednej kumulácie na konci 1-minútovky
  • N15 - Číslo poslednej kumulácie na konci štvrťhodiny
  • VN - Hodnota číselníka pri poslednej kumulácii [kWh, kVArh]
  • 1N - Číslo predposlednej (1. starsej) kumulácie
  • 1V - Hodnota číselníka pri predposlednej (1. starsej) kumulácii
  • 2N - Číslo pre 2. staršiu kumuláciustaršej kumulácie
  • 2V - Hodnota číselníka pre 2. staršiu kumuláciu
  • 3N - Číslo pre 3. staršiu kumuláciustaršej kumulácie
  • 3V - Hodnota číselníka pre 3. staršiu kumuláciu

...

Pre elektromery v štruktúre EM -  t.j. elektromery získané meraním impulzov - má tvar EM.EmNr.EmParam   kde:

 • EmNr - číslo elektromera v štruktúre EM - získané z impulzov (1..255). Celkový počet elektromerov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of EMs.
 • EmParam - parameter merania: CA|CA1|CA15|OV|PV|PV1|PV15|PPO
  • CA - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999)
  • CA1 - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999) na konci 1-minútovky
  • CA15 - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999) na konci štvrťhodiny
  • OV - Okamžitý výkon [kW, kVAr]
  • PV - Priemerný výkon od zaciatku aktuálnej štvrťhodiny [kW, kVAr]
  • PV1 - Priemerný výkon na konci 1-minútovky [kW, kVAr]
  • PV15 - Priemerný výkon na konci štvrťhodiny [kW, kVAr]
  • PPO - Platnost dát tohto elektromera [sec]elektromera (16-bitové číslo udávajúce počet sekúnd)

Príklady adries:

EM.2.CA15
EM.1.OV
EM.4.CA1
EM.5.CA
EM.40.PV
EM.40.PV1

...

DI.2.10.INP
DI.1.0.INP
DI.3.14.PPO


Pre aktuálne hodnoty 16-bitových počítadiel - čítané z objektu s adresou Actual Data Object ID - má tvar EW.EwNr  kde:

 • EwNr - poradové číslo word countra (1..255)Celkový počet countrov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of word counters.

Príklady adries:

EW.1
EW.47

...

Anchor
revizie
revizie
Revízie dokumentu

...

 • Ver. 1.0 - 4. september október 2019 - Vytvorenie dokumentu.

...