Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inšpektor objektov pre kontajner poskytuje pohľad na obsah kontajnera. V hornej časti okna sa nachádzajú informácie ako počet prvkov daného kontajnera, typ kľúča, meno eventu, v ktorom bol daný kontajner vytvorený a jednoznačný identifikátor dátového kontajnera.

V spodnej časti okna sa nachádza vyhľadávacie pole, kde je potrebné zadať kritérium, podľa ktorého budú zobrazené jednotlivé prvky kontajnera. Vyhľadávanie je možné 2 spôsobmi: 

 • Vyhľadávanie podľa indexu (poradového čísla): Do vyhľadávacieho poľa je možné zadať index (poradové číslo) prvku, ktorého obsah chceme vidieť. Vstupom môže byť konkrétny index prvku, napríklad 1, 2, 5, 8, ... alebo rozsah indexov prvkov, napríklad 1-5, 2-10, 1-9999, ....:
 • Vyhľadávanie podľa kľúča: Ak chceme vyhľadávať prvok podľa kľúča, je potrebné kľúč uviesť v úvodzovkách.
  • V prípade, že kľučom je 5 (ako reťazec alebo ako číslo), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kľúč uviesť ako "5"
  • V prípade, že kľúčom je x (ako reťazec), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kľúč uviesť ako "x":
  • V prípade, že kľúčom je "w" (ako reťazec), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kľúč uviesť ako ""w"":V ľavej časti okna sa nachádzajú kľuče jednotlivých prvkov kontajnera, zatiaľ čo v pravej časti okna sa nachádzajú detaily jednotlivých prvkov.


Info
titleSúvisiace stránky

CNT_CREATE
CNT_INSERT