Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
depth1

Cieľom Smart Web SmartWeb platformy  je umožniť realizáciu externých aplikácií nad D2000 efektívne a jednoducho s minimálnymi požiadavkami na aplikačných programátorov. 

Táto používateľská dokumentácia je určená:

  • správcom Smart Web SmartWeb platformy
  • používateľom univerzálneho API rozhrania
  • aplikačným programátorom v Javascripte nad Smart Web SmartWeb platformou