Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • PostgreSQL verzie 9.5 alebo vyššej
  • Povolené rozšírenie PL/Python2 alebo PL/Python3 v databáze, kde je vytvorená EDA schéma
  • PgAgent nakonfigurovaný pre beh nad databázou, kde je vytvorená EDA schéma
  • Nainštalovaný a nakonfigurovaný dátový zdroj v PostgreSQL ODBC

...