Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tejto kapitole je na príkladoch vysvetlené, ako nakofigurovať spojenie na strane D2000 aplikácie pre potreby Smart Web SmartWeb platformy. Na komunikáciu medzi Smart Web SmartWeb aplikáciou a D2000 sa využíva JAPI knižnica ktorá komunikuje s procesom D2Connector na strane D2000. Predpokladom tejto kapitoly je aktívna D2000 aplikácia (prinajmenšom kernel), ku ktorej sa môžeme pripojiť. Spôsoby pripojenia sú rozdelené do troch kategórií, pričom možnosti z jednotlivých kategórií možno ľubovoľne kombinovať. 

...

  • Spojenie aktívne nadväzuje Smart Web SmartWeb server(základný spôsob pripojenia). Je to štandardný postup, jednoduchší na použitie a ladenie a je aplikovateľný všade tam, kde to bezpečnostná politika v miestnej sieti dovoľuje.
  • Spojenie aktívne nadväzuje D2Connector (reverzné pripojenie). Tento postup sa používa v prípade, že sa Smart Web SmartWeb server nachádza v tzv. „demilitarizovanej zóne" (DMZ) – segmente počítačovej siete, do ktorej je možné nadviazať spojenie aj z lokálneho intranetu aj z vonkajšieho internetu, ale z DMZ von nie je možné nadviazať žiadne spojenie. (Podporované od verzie 10.1.39)

...

Ide o nezabezpečené spojenie medzi D2Connector-om a Smart Web SmartWeb aplikáciou nachádzajúcou sa v DMZ, z ktorej nedokáže iniciovať TCP spojenie. Môže však počúvať na prichádzajúce TCP spojenie, ktoré bude iniciovať D2Connector.

...

Pre nadviazanie TLS spojenia je potrebné, aby bol jeden z účastníkov v roli „TLS servera" a druhý „TLS klienta", pričom tieto roly nie sú závislé na tom, kto inicioval TCP spojenie. „TLS server" sa preukazuje certifikátom, ku ktorému vlastní aj súkromný kľúč. „TLS klient" overuje platnosť certifikátu a pravosť kľúčov5. Pre JAPI je „TLS server" vždy D2Connector a „TLS klient" vždy JConnector.

...