Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
poznamka
poznamka
Poznámka
Na multicasty sa od verzie 7.0 používala multicastová adresa 224.0.0.55. Od verzie D2000 V7.01.004 release A060113017, sa okrem tejto adresy používa aj multicastová adresa 224.0.2.55, pretože pôvodne používaná multicastová adresa je podľa RFC3171 vyhradená na lokálne broadcasty, ktoré nie sú routované.
Pridanie multicastovej adresy 224.0.2.55 umožnilo konfigurovanie routovania multicastov, takže procesy sa môžu nachádzať na rôznych sieťových segmentoch.

Multicasty Multicastové požiadavky sa posielajú na cieľévý cieľový UDP port 3119, zdrojový UDP port je dynamický. Unicastové odpovede sú posielané z dynamického UDP portu na UDP port a IP adresu, z ktorých bola poslaná multicastová požiadavka.

Info
titleSúvisiace stránky:

Redundancia aplikačného servera

...