Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej alebo existujúcej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla Create New Application (resp. kliknutím pravého tlačidla myši na Application a výberom položky New application).

...