Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Od verzie D2000 v12 je k dispozícii inštalačný program pre operačný systém Raspbian pre platformu Raspberry PI (model 2 a vyššie) a pre počítače postavené na Raspberry Compute Module (napr. priemyselný počítač Techbase NPE X500 M3).

...

Pri záujme o vygenerovanie licenčného kľúča prosím spustite /opt/d2000/bin/hwinfo. Vznikne súbor s názvom info_<computername>_yyyy-mm-dd.hwi (napr. info_raspberrypi_2018-09-13.hwi), na základe ktorého Vám môže byť vygenerovaná licencia.
Následne licenciu (súbor LicenceRun.code) nakopírujte do adresára /opt/d2000 a reštartujte D2000.

...