Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pre zjednodušenie je možné pre Raspberrry PI stiahnuť priamo obraz celého systému s nainštalovanou D2000 z adresy https://d2000.ipesoft.com/download/#raspberry (700 850 MB, po rozbalení 3.1 3 GB). Image Raspberry PI neobsahuje grafickú nadstavbu, ale dá sa doinštalovať.

Pre získanie inštalačiek D2000 pre platformu Raspberry PI, ako aj pre získanie obrazov pre priemyselný počítač Techbase NPE X500 M3 kontaktujte prosím obchodné oddelenie Ipesoft-u.

...

Inštalácia D2000 neobsahuje softvérový licenčný kľúč, takže funguje v režime DEMO (reštart aplikácie každú hodinu). Časovo neobmedzenú dobu prevádzky v DEMO režime je možné dosiahnuť povolením odosielania diagnostických informácií do IPESOFTu. Povolenie sa vykonáva úpravou položiek konfiguračného súboru /opt/d2000/instance.properties

...

 • Aplikácia myapp obsahuje aj proces sqlite.ARC, ktorý má vypnutý autoštart. Tento archívny proces má experimentále nakonfigurovanú databázu SQLite3. Štandardný SELF.ARC pracuje s PostgreSQL databázou. Pokiaľ by D2000 aplikácia bola spustená ako XML aplikácia, ktorá štartuje z XML súborov (v súčasnosti iba v read-only móde a bez monitorovacej databázy) a archív by používal SQLite3 databázu, bolo by možné prevádzkovať statickú embedded D2000 aplikáciu aj bez PostgreSQL servera.
 • Všetky procesy so zapnutým autoštartom majú štartovací parameter /E-CONO.FILE.LOG, ktorý vypína logovanie do súboru (kvôli šetreniu SD karty). V prípade potreby ho možno odstrániť, prípadne nastaviť aj kernelu v súbore /etc/systemd/system/d2000-myapp.service .
 • Aplikácia myapp je nakonfigurovaná so spustenou Javou (používa sa embedovaná openjdk-11-jre). Úpravou riadku
  Kernel.UseJava = 1
  na
  Kernel.UseJava = 0
  v súbore /opt/d2000/app/myapp/application.properties a následným reštartom je možné vypnúť používanie Javy a zmenšiť tak pamäťovú náročnosť kernela (114 MB → 96 MB podľa výstupu príkazu "ps aux --sort -rss")

 • Aplikácia myapp obsahuje aj tenkého klienta na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>/myapp. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Login:

  Po prihlásení sa je zobrazená prednastavená schéma:


 • Aplikácia myapp obsahuje aj SmartWeb dashboard na bežiacom web serveri. Ku aplikácii sa dá pripojiť cez web prehliadač na adrese http://<ip_adresa_raspberry>/dashboards. Je nutné zadať štandardné meno a heslo a kliknúť na tlačidlo Sign in:

  Po prihlásení je zobrazený dashboard, ktorý je možné užívateľsky upravovať po kliknutí na modrú ikonu v pravej dolnej časti.


 • Aplikácia myapp obsahuje aj OPC UA server - proces SELF.OUS, ktorý má vypnutý autoštart. Po naštartovaní načíta konfiguračný súbor
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/opcuaserver.conf
  Na zabezpečenú komunikáciu použije privátny kľúč
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/private/private.pem
  a certifikát
  /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/own/cert.der

  Pokiaľ sa bude k nemu (na port 4840) pripájať OPC UA klient za použitia kryptovania, tak klient bude odmietnutý a jeho certifikát bude uložený do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/rejected.
  Po presunutí do adresára /opt/d2000/app/myapp/config/proc/self.oua/pki/trusted bude klient akceptovaný (reštart OPC UA servera nie je nutný).

  Autentifikácia klienta je možná buď anonymná alebo užívateľom sample s heslom sample1 (viď definíciu identifikátora sample_user a jeho použitie v konfiguračnom súbore opcuaserver.conf).
  V konfigurácii aplikácie myapp je kvôli OPC UA serveru vytvorený užívateľ OPCUA_User_SELF (bez možnosti prihlásenia sa). OPC UA servera má rovnaké práva na prístup k objektom aplikácie ako užívateľ OPCUA_User_SELF (v súčasnosti skupina objektov Home_OPCUA_User_SELF definuje iba read-only prístup k systémovým premenným).

 • Anchor
  graphic
  graphic
  Image Raspberry PI neobsahuje grafickú nadstavbu (kvôli veľkosti). Pokiaľ ju vyžadujete, je možné ju doinštalovať podľa návodu. Inštalácia Raspberry Pi Desktop vyžaduje:

  sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
  sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
  sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
  sudo apt-get install --no-install-recommends raspberrypi-ui-mods lxterminal gvfs

  následne je možné ešte inštalovať Google Chrome:
  sudo apt-get install chromium-browser


  Info
  titleBlog

  O D2000 na Raspberry PI si môžete prečítať aj blogy:


...