Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tvar adresy meraného bodu:
Tvar adresy je [I|U|L|Ll|S|Sl|f|F|C|D]Fn.Address[.BitNr] kde:

 • Prvé nepovinné písmeno/písmená udáva typ meraného bodu:
  • I - Integer 16 bit
  • U - Unsigned 16 bit (default)
  • L - Unsigned long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v big-endian poradí (viď Poznámku).
  • Ll - Unsigned long (4 byty = 2 registre) -čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v little-endian poradí (viď Poznámku).
  • S - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v big-endian poradí (viď Poznámku).
  • Sl - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v little-endian poradí (viď Poznámku).
  • f - Float 32 bit (dva registre) vo formáte big endian (budú poslané bajty B4, B3, B2, B1, kde B4 je najvyšší a B1 najnižší bajt floatu)
  • F - Float 32 bit (dva registre) vo formáte little endian (budú poslané bajty B2, B1, B4, B3, kde B4 je najvyšší a B1 najnižší bajt floatu)
  • C - Request counter up (16 bit unsigned, ktorý sa pri každom dotaze inkrementuje). Funguje iba pre Fn=3 a Fn=4
  • D - Request counter down (16 bit unsigned, ktorý sa pri každom dotaze dekrementuje). Funguje iba pre Fn=3 a Fn=4
   Pozn: Request counter up/down sú použiteľné na nakonfigurovanie "watchdogových" meraných bodov na sledovanie funkčnosti a rýchlosti Modbus komunikácie.
 • Parameter Fn je funkcia Modbus protokolu pre čítanie údaja, ktorá zaradí meraný bod do príslušného adresného priestoru:
  • 1 - Coils: binárne stavy
  • 2 - Discrete Inputs: binárne vstupy
  • 3 - Holding Registers: stavové registre
  • 4 - Input Registers: vstupné registre
 • Parameter Address je dvojbajtová adresa registra v rozsahu 0 až 65535.
 • Parameter BitNr voliteľne špecifikuje konkrétny bit v rámci registra a je v rozsahu 0 až 15.

...

 • Ver. 1.0 - 24. apríl 2009 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 21. november 2010 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.2 - 11. november 2011 - Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.3 - 22. júl 2019 - Implementácia signed/unsigned long hodnôt (L, Ll, S, Sl)
Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...