Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dialógové okno slúži na jednoduché prezeranie a vkladanie OPC UA objektov do adresných parametrov meraného bodu. Vo vrchnej časti okna je zobrazená stromová štruktúra adresného priestoru. Kliknutím na objekt v tejto štruktúre sa v dolnej časti dialógu objavia priami potomkovia zvoleného objektu (premenné, tagy). Pomocou dvojkliku na jeden zo zobrazených potomkov sa adresné parametre daného objektu prenesú do adresného dialógu meraného bodu.

Poznámka: Pomocou Ctrl+C je možné skopírovať zoznam zobrazených tagov do clipboardu. Pokiaľ je vyznačený konkrétny tag, skopíruje sa iba ten.Pozn: vo  Vo verziách zo 17.12.2018 a novších bolo implementované recyklovanie prehliadacieho dialógu. Pokiaľ je dialóg zavretý tlačidlom Close alebo po výbere tagu, v skutočnosti je iba skrytý a je k dispozícii pre browsovanie iného meraného bodu v rámci tej istej stanice, takže sa zachováí stromová štruktúra prehliadaných objektov. Kliknutie na krížik vpravo hore spôsobí skutočné zavretie dialógu.

Image Removed

Image Added

Tlačidlo "Copy tags" alebo klávesová skratka Ctrl+C skopíruje zoznam zobrazených tagov (v aktuálnej vetve) do schránky Windows (clipboardu). Pokiaľ je vyznačený konkrétny tag, skopíruje sa iba ten.

Tlačidlo "Copy tree" alebo klávesová skratka Ctrl+Shift+C skopíruje názvy tagov a ich adresy vo všetkých prejdených vetvách do schránky Windows (clipboardu).

Zaškrtnutie voľby "Structured tags" spôsobí, že v stromovej štruktúre sa okrem objektov zobrazia aj premenné (tagy) a KOM proces sa pokúša načítať aj ich potomkov. Toto je užitočné pre prehliadanie OPC UA serverov, ktoré podporujú štruktúrované tagy. Vložiť tag do adresného dialógu meraného bodu je možné aj dvojklikom na názov tagu v stromovej štruktúre.

Image RemovedImage Added

Anchor
tell_cmd
tell_cmd
Tell príkazy

...