Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
wt
wt
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.millisec100 millisec
Anchor
wft
wft
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.millisec200 millisec
Anchor
rt
rt
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.millisec500 millisec
Anchor
mwr
mwr
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-10

Anchor
rc
rc
Retry Count

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 322

Anchor
me
me
Max Errors

Maximálny počet po sebe idúcich chýb pri jednom cykle čítania zo stanice, po ktorých sa ďalšie merané body už nečítajú. Hodnota 0 spôsobí, že budú vyčítané všetky merané body.
Parameter je implementovaný kvôli tomu, aby jedna nekomunikujúca stanica nespôsobila prílišné oneskorenie vyčítavania z ďalších staníc na linke.
-0
Anchor
fd
fd
Full Debug
Zapína podrobné ladiace informácie o hodnotách meraných bodov získaných pollingom.YES/NONO

...