Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia komunikačnej stanice

...

  • Komunikačný protokol: Elcor ELGAS Daniel.
  • Adresa stanice: hodnota 0 až 255. Pri použití adresy 0 musí zariadenie odpovedať povinne.

...

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
rc
rc
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.
 

3
Anchor
wft
wft
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms50 ms
Anchor
wt
wt
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 ms
Anchor
mwr
mwr
MWR
Max. Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.
 

60
Anchor
fd
fd
FULL_DEBUG
Full DebugVysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov.
 

NO
Anchor
srdtm
srdtm
SRDTM
Static Data Read TimeoutPerióda čítania statických hodnôt (1-240 min). Statická hodnota je konfiguračná konštanta ELCOR-94, viď tab. č. 2.min60 min
Anchor
hardp
hardp
HARDP
Hourly Archive Periodic ReadingPerióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína.min0 min

Anchor
merany_bod
merany_bod
Konfigurácia meraných bodov

...

Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, Ao, Co.

Adresa meraného bodu sa zadáva ako text v nasledovnom formáte:

...

Je možné zadať aj špeciálne adresy ako text:

NO- normovaný objem, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G63 + G70 + (G37 * 1000000000)) * G30
OP- okamžitý tlak, vypočítava sa interne podľa vzorca: G61 * G29
OT- okamžitá teplota, vypočítava sa interne podľa vzorca:  G69 * G64
NPO- normovaný prietok okamžitý, vypočítava sa interne podľa vzorca:  (G60 * G27) + G28


V tabuľke číslo 2 je uvedená typická konfigurácia adries zariadenia ELCOR-94:

Tab. č. 2

Popis objektuTyp hodnotyAdresaTechnické jednotky
Stav batérieCeločíselný vstupS35L%
Relatívna hustotaAnalógový vstupS17
 

Koncentrácia CO2Analógový vstupS15%
Koncentrácia N2Analógový vstupS16%
Konštanta impulzovAnalógový vstupS30
 

Náhradná kompresibilitaAnalógový vstupS22
 

Dolná medza tlakuAnalógový vstupS25kPa
Horná medza tlakuAnalógový vstupS26kPa
Náhradný tlakAnalógový vstupS21kPa
Vzťažný tlakAnalógový vstupS19kPa
Dolná medza prietokuAnalógový vstupS32m3/hod
Horná medza prietokuAnalógový vstupS33m3/hod
Dolná medza teplotyAnalógový vstupS23°C
Horná medza teplotyAnalógový vstupS24°C
Náhradná teplotaAnalógový vstupS20°C
Vzťažná teplotaAnalógový vstupS18°C
Zariadenie, verzia FWTextový vstupS46
 

Číslo zákazníkaTextový vstupS4
 

Výrobné číslo ELCOR-94Textový vstupS3
 

Výrobné číslo plynomeruTextový vstupS2
 

Výrobné číslo teplotného snímačaTextový vstupS0
 

Výrobné číslo tlakového snímačaTextový vstupS1
 

Okamžitý tlakAnalógový vstupOPkPa
Prevádzkový prietok okamžitýAnalógový vstup69m3/hod
Normovaný prietok okamžitýAnalógový vstupNPONm3/hod
Okamžitá teplotaAnalógový vstupOT°C
Akumulovaná chyba - chyba tlakového čidlaLogický vstup71c.4.7
 

Akumulovaná chyba - tlak nad maximomLogický vstup71c.4.2
 

Akumulovaná chyba - tlak pod minimomLogický vstup71c.4.1
 

Akumulovaná chyba - prietok nad maximomLogický vstup71c.4.6
 

Akumulovaná chyba - chyba teplotného čidlaLogický vstup71c.4.5
 

Akumulovaná chyba - teplota nad maximomLogický vstup71c.4.4
 

Akumulovaná chyba - teplota pod minimomLogický vstup71c.4.3
 

Chyba - chyba tlakového čidlaLogický vstup71c.3.7
 

Chyba - tlak nad maximomLogický vstup71c.3.2
 

Chyba - tlak pod minimomLogický vstup71c.3.1
 

Chyba - prietok nad maximomLogický vstup71c.3.6
 

Chyba - chyba teplotného čidlaLogický vstup71c.3.5
 

Chyba - teplota nad maximomLogický vstup71c.3.4
 

Chyba - teplota pod minimomLogický vstup71c.3.3
 

Stupeň kompresibility KAnalógový vstup52
 

Normovaný objemAnalógový vstupNONm3
Nulovanie diagnostiky, resetCeločíselný výstup57
 

Náhradný normovaný objemAnalógový vstup67UNm3
Náhradný prevádzkový objemAnalógový vstup66Um3
Prevádzkový objemAnalógový vstup62Um3
Aktuálny čas - deňCeločíselný vstup39Bc.3
 

Aktuálny čas - hodinaCeločíselný vstup39Bc.4
 

Aktuálny čas - minútaCeločíselný vstup39Bc.5
 

Aktuálny čas - mesiacCeločíselný vstup39Bc.2
 

Aktuálny čas - sekundaCeločíselný vstup39Bc.6
 

Aktuálny čas - rokCeločíselný vstup39Bc.1
 

Prepočítavacie číslo ZAnalógový vstup64
 

Protokol podporuje čítanie dátového archívu ELCOR-94. Je možné získať hodinové záznamy nasledovných hodnôt:

...