Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pri použití iLON 10 Ethernet adaptéra na komunikáciu si treba uvedomiť, že komunikačný procesor tohto zariadenia (Neuron 3120) má prednastavené pomerne krátke buffre (network buffer je 66 bajtov), preto nebude prijímať dlhšie pakety. Prejaví sa to vo webovom rozhraní iLON 10, kde bude v záložke Status narastať číslo Missed Messages pri pokuse čítať hodnotu (napr. vždy po uložení meraného bodu, pokiaľ má zaškrtnuté Subscribe/read). Pri testovaní sa tento problém prejavil, keď časový plán schedulera obsahoval viac ako 4 dvojice čas, hodnota. Pri štyroch hodnotách bola celková dĺžka prijatej LON správy 63 bajtov, po pridaní ďalšej dvojice cez terminál PXM20 sa už časový plán načítať nepodarilo.

Pozor! Pomocou utility Nodutil Nodeutil je možné zväčšiť veľkosť prijímaného paketu zväčšením network buffra a aplikačného buffra, ale rovnako dobre je možné nastavením nevhodných hodnôt zariadenie iLON 10 zničiť (Neuron 3120 prestal komunikovať s užívateľským procesorom).
Ak sa rozhodnete prestaviť veľkosť buffrov, postačí zmeniť sieťové a aplikačné buffre z 66 bajtov na 88 bajtov (a zredukovať počty buffrov), pretože KOM proces v svojich paketoch oznamuje, že je schopný prijať 50-bajtovú ASDU (+ 3 bajty hlavička BACnet + 16 bajtov hlavička LON)
Adaptér PCLTA-10 ISA (postavený na komunikačnom čipe Neuron 3150) mal dostatočne dlhé buffre (255 bajtov).
Po zakúpení nového zariadenia iLON 10 bola úspešná konfigurácia vykonaná s nasledovnými parametrami:

...