Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hodnota - hodnota po filtrácii
  • Nová - filtrovaná hodnota
  • Stará - predošlá hodnota
  • K - váha novej hodnoty - reálne číslo z intervalu (0,0..1,0).

Parameter Opakovať:  Tento parameter zabezpečí kompatibilné správanie váhového filtra pre zmenové a a serverové protokoly (IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104, Modbus Server, TG809, BACnet, OPC, OPC UA ...). Ak je zadaná kladná hodnota parametra Opakovať, tak určuje periódu opakovaného generovania prijatej hodnoty meraného bodu - podobne ako keď sa pre protokoly s periodickým dotazovaním (Modbus Client) opakovane načítava tá istá hodnota. Takže pokiaľ nastane jednorázová zmena hodnoty meraného bodu, váhový filter vďaka opakovaniu tejto hodnoty postupne doiteruje k cieľovej hodnote.

Hodnota mimo medzí je nedefinovaná

...