Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Meno_procesu môže byť plné meno procesu (napr. "WS1SKOP2.HIP") alebo len prípona (vrátane bodky, napr. ".HIP"). V prípade, že je zadaná len prípona, parametre sa použijú pre všetky procesy s touto príponou.

...