Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Na získanie záznamov o zmenách objektov typu Užívateľ a Skupina objektov slúži utilita AuditClient, ktorá sa nachádza v inštalačnom adresári D2000, podadresár Utils. Na jej spustenie je potrebná Java 8 11 alebo novšia.

Utilita na pripojenie k D2000 aplikačnému serveru potrebuje bežiaci servis D2Connector. V prípade redundantných D2000 aplikačných serverov je odporúčané, aby bola pre tento účel ku každému serveru pevne pripojená jedna inštancia D2Connector-a (spustená s parametrom /SmenoServera).

...